Hvorfor læse på Aalborg Universitet?

Det problemorienterede projektarbejde er en særlig form for undervising, der adskiller Aalborg Universitet fra mange andre. Det dækker over en måde at studere på, hvor du selv er med til at definere undersøgelsesområder. Læs mere om formen her. Projektskrivningsformen kaldes også for Problembaseret læring - eller ofte også 'Aalborg-modellen' - læs mere om den her.

Vil du vide mere om Aalborg Universitet som sådan - læs mere her.

Vil du læse mere om Aalborg som Studieby? - læs mere her.

Kandidat- og Sidefagsdagen byder på oplæg om et udvalg af Universitetets forskellige kandidatgrader og sidefag. Læs mere om de enkelte kandidatuddanelser her eller om sidefag her.

De studerendes egne ord

Thomas Stig Jacobsen, Datalogi

”At læse datalogi på Aalborg Universitet er ikke kun spændende rent teoretisk men også rent praktisk. Vi får mulighed for at arbejde med problemer i vores projekter, som kan blive brugt af rigtige mennesker ude i den virkelige verden.
Derudover er det sociale uden for studiet supergodt og varierende med noget for enhver smag med alt fra julefrokoster, fredagsbarer og idrætsdage med fodboldturneringer.”

Anders Bundgård Sørensen, Bioteknologi

Mit valg faldt naturligt på Aalborg Universitet, fordi jeg havde hørt meget godt om universitetets model for problembaseret læring.

På 7. semester valgte jeg at tage til Australien i godt et år, hvor jeg arbejdede inden for medicinsk bioteknologi hos en australsk forskningsorganisation (CSIRO). Det var utroligt spændende, og jeg erfarede, at Aalborg-modellen med projektorienteret læring var enormt anvendelig og havde givet mig mange vigtige værktøjer både i forhold til selvstændigt og gruppeorienteret arbejde. Arbejdet førte til deltagelse i en international konference i Schweiz (Nanobio 2010), samt udgivelse af en artikel i et anerkendt internationalt tidsskrift (Biomaterials).

Danny Langhoff Nielsen, Medialogi

”Jeg er lige startet på kandidatuddannelsen i medialogi. Jeg bestod min bacheloruddannelse i sommer og er nu i gang med 2 år på kandidatuddannelsen. Denne uddannelse giver mig et speciale inde for en af medialogis mange grene, og jeg har valgt Games. Her vil jeg sandsynligvis fokusere mine studier på Horror games, hvorfor vi spiller dem, og hvordan vi kan gøre dem bedre og mere uhyggelige osv. Jeg valgte AAU, fordi det er det eneste sted på jorden, hvor medialogiuddannelsen kan tages, og fordi studieformen passer mig godt frem for nogle andre universiteter. Det hele handler om projektarbejde og samarbejde og det hele er ekstremt relevant, når man engang skal ud på arbejdsmarkedet. Jeg lærer selv at finde mine oplysninger og selv finde mine løsninger, at arbejde sammen med andre og indgå kompromis. Samtidig får jeg lov til selv at skræddersy min uddannelse efter mine egne interesser.”

Jeppe Dam, Elektronik og it

”Jeg er 22 år og læser elektronik på 6. semester på AAU. Dette er bachelorgraden, men jeg skal også have kandidatdelen bagefter. Det hele tager 5 år, så man skal være indstillet på lang tid på studiebænken. Jeg har altid været fascineret af ingeniørfagene, så derfor vidste jeg godt, hvilken vej jeg ville. Derfor valgte jeg at gå på HTX i Aalborg, da fysik, matematik og kemi var i fokus på den linje jeg havde valgt. Som tilvalgsfag kunne jeg få elektronik, og det var min mulighed for at prøve faget lidt af. Dette vakte min interesse indenfor elektronik, og derfor valgte jeg at læse elektronik på AAU.”

Dan Karup Jensen, Byggeri og Anlæg

Jeg har på Byggeri og Anlæg fået mulighed for at arbejde med virkelige problemstillinger fra dag ét og har herigennem lært, at min glæde ved matematik og fysiske beregninger kan anvendes til både teoretiske og praktiske løsninger. Jeg er selv fra Århus, og mange har siden spurgt mig, hvorfor jeg ikke valgte at blive i byen. Dog var valget for mig let, da jeg havde hørt om det gruppeorienterede arbejdsmiljø, som Aalborg Universitet tilbyder.

 

Se listen over: